در تلگرام همراه ما باشید دریافت پروژه

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.راه های اربتاطی با ما شماره 09160593559یا ایمیلsajjad.behmard001@gmail.com با تشکر

جزوه ايمني و سلامت شغلي (بهداشت حرفه اي) 34 صفحه

جزوه ايمني و  سلامت شغلي (بهداشت حرفه اي)  34 صفحه

عنوان :جزوه ايمني وسلامت شغلي(بهداشت حرفه اي)

قالب بندی : word

تعداد صفحات: 34

 

محتویات

مقدمه

(Occupational Health) سلامت شغلي

محتواي بهداشت حرفه اي

مهم ترين وظايف مهندسي بهداشت حرفه اي عبارت است از:

سلامت محيط و كار در بيمارستان

عوامل زيان آور محيط كار

عوامل زيان آور محيط كار

-1 عوامل زيان آور فيزيكي

-1-2ارتعاش

-1-3 روشنايي

-1-4 گرما 16

 5سرما 17

-1-6 فشار

-1-7 پرتو

 -4 امواج التراسوند، فرابنفش(UV)   مادون قرمز( IR)

-2 عوامل زيان آور شيميايي

-2-1 گازها و بخارات

-2-2 ذرات معلق

-3 عوامل زيان آور زيست شناختي

-4 عوامل زيان آور ارگونومي

-4-1 آنتروپومتري )تن سنجي(

-4-2 فيزيولوژي كار

-4-3 فيزيولوژي محيط

-4-4 بررسي صدمات اسكلتي- عضلاني مرتبط با كار

-4-5 حمل دستي بار

مخاطرات اسكلتي- عضلاني

قاعده نشستن

نکاتی چند برای مراقبت از زانوها

 -4-6 نوبت كاري

توصيه های تغذيه ای براي نوبت كاران

راهکارهای مقابله باخطرات

-4-7  بيومكانيكي شغلي

 -4- 8ايستگاه هاي كار

معاينات بدو استخدام و دوره اي و تشكيل پرونده پزشكي شاغلين:

هدف یا منظور:

ايمني و پيشگيري از حوادث شغلي

ايمني: عبارت است از درجه دور بودن از خطر

راهكارهاي كنترلي

و . . .

 

قسمتی از متن

مقدمه

انسان، از آغاز آفرينش، براي پويايي زندگي خود، به كار و كوشش مجبور بوده و در اين راه، سختي هاي بسيار متحمل شده است. نيروي كار هر كشور، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، بخشي از پر اهميت از سرمايه هاي ملي دانسته شده و از پايه هاي توسعه ي اقتصادي و اجتماعي انگاشته مي شود. از اين رو، حفاظت از تندرستي نيروي كار و بهسازي محيط كار، از اهميتي شايان توجه برخوردار است.

بهداشت حرفه اي، ابزاري است كه به كمك آن مي توان در راستاي فراهم آوري، نگهداري و بالا بردن سطح سلامت نيروي كار گام برداشت. بهداشت حرفه اي، بر پيش بيني، تشخيص، ارزشيابي و كنترل عوامل محيطي يا فشارهاي محيط كار متمركز است كه مي توانند آسيب يا بيماري را سبب شوند و يا بر تندرستي كاركنان اثر سوء بگذارند. بهداشت حرفه اي دانشي است كه ريشه در بسياري از علوم مانند شيمي، فيزيك، مهندسي، رياضيات، پزشكي، فيزيولوژي،آمار و... و نيز، علوم انساني دارد.

 

تاريخچه بهداشت حرفه اي

پديداري دانش بهداشت حرفه اي، به عنوان يك تخصص ويژه و جدا از ديگر دانش ها، به نسبت تازه است، اما مفاهيم مطرح شده در اين دانش، از زمان هاي كهن مورد توجه بوده است. رامازيني، نخستين پزشكي است كه به توصيف پيشه هاي گوناگون و بيماري هاي ناشي از آن ها پرداخت و نخستين فردي بود كه به پزشكان پيشنهاد كرد، به هنگام پرسش هاي خود از بيمار، پيشه ي او را نيز جويا شوند. زيرا، ممكن است ارتباطي نزديك ميان پيشه ي فرد و بيماري او وجود داشته باشد. امروزه، اين پرسش در شرح حال نويسي همه ي بيماران به كار مي رود.پس ازكارهاي رامازيني، پزشكان به عوارض ناشي از كار بيشتر توجه كردند.

در اوايل انقلاب اسلامي، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداري وقت با هم بر نيروي كار و بهداشت و ايمني كارگران و كاركنان نظارت داشتند. در دي ماه سال 1362 با موافقت وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيئت دولت نظارت بر بهداشت محيط كار و كارگر بر عهده ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گذاشته شد. اداره اي با عنوان اداره ي بهداشت حرفه اي مسئوليت حفظ و ارتقاي سلامت نيروي شاغل كشور را در شغل هاي گوناگون جامعه عهده دار گرديد.

 

 

 

سازمان هاي بين المللي فعال در زمينه بهداشت حرفه اي

1(ILO) -1 سازمان بين المللي كار

2(WHO) -2 سازمان بهداشت جهاني

3(OSHA) -3 سازمان هاي بهداشت و ايمني صنعتي

4(NIOSH) -4 مركز پژوهش هاي ملي بهداشت و ايمني شغلي

5(NFPA) -5 انجمن ملي حفاظت در برابر آتش سوزي

 

(Occupational Health) سلامت شغلي

(( سلامت شغلي)) تندرستي ،ارتباط آن با كار و محيط كار را بررسي مي كند. در آغاز، گستره ي سلامت شغلي، به آسيب ها يا بيماري هاي ، شغلي محدود مي گرديد، كه به كار، شرايط كار يا محيط كار نسبت داده مي شد. به تدريج، بررسي هاي انجام شده مشخص ساختند كه سه عامل ياد شده از جمله عوامل كمك كننده به بروز بيماري هاي غير شغلي نيز هستند و از اين رو، دامنه ي سلامت شغلي گسترش يافت.

 

هدف هاي سلامت شغلي، عبارتند از:

- تأمين، نگهداري و بالا بردن سلامت جسماني، رواني و اجتماعي كاركنان در هر پيشه اي كه هستند.

- پيشگيري از بيماري ها و آسيب هاي ناشي از كار

- حفاظت كاركنان در برابر عواملي كه براي تندرستي زيان آور هستند.

- به كارگيري فرد در كاري كه از نظر فيزيولوژيك و رواني توانايي انجام آن را داشته باشد.

- همخواني كار با فرد و در صورت نبود امكان، همخواني فرد با كار

 

 

 

 

1 International Labour Organization

2 World Health Organization

3 Occupational Safety and Health Administration

٤ National Fire Protection Association

٥ National Fire Protection Association

 

محتواي بهداشت حرفه اي

بهداشت حرفه اي، عبارت است از، دانش پيش بيني 6 ، تشخيص 7 ، ارزيابي 8 و كنترل 9 خطرهاي بهداشتي در محيط كار. هدف آن،تأمين، نگهداري و بالا بردن سلامت و تندرستي كار آنان و در پايان، ايمن نگهداشتن جامعه است. در بهداشت حرفه اي، بيماري ها و عوارض حاد و مزمن ناشي از عوامل زيان آور محيط كار بررسي مي شوند.

 

مهم ترين وظايف مهندسي بهداشت حرفه اي عبارت است از:

-1  بازرسي فني محيط كار

-2 اندازه گيري و ازريابي عوامل زيان آور فيزيكي 10 ، عوامل شيميايي محيط كار 11 ، زيست شناسي 12 ، عوامل زيان آور ارگونوميك 13

-3 بررسي روش هاي كار در كارگاه ها و ارايه ي روش بهينه

-4 بررسي وسايل حفاظت فردي و راهنمايي در نحوه ي استفاده از آن

-5 پيشگيري از بيماري ها و حوادث شغلي در همه حرفه ها )منظور از بيماري ها و حوادث شغلي آنهايي هستند كه در حين انجام كار و بواسطه آن رخ مي دهند(.

-6 تشكيل پرونده پزشكي پرسنل و بررسي وضعيت سلامتي آن ها

جهت دستيابي به شرايط ايده آل و رفع مشكلات موجود در محيط هاي كاري كه بيمارستانها نيز جزئي از اين محسوب مي شوند، ابتدا بايد عوامل زيان آور فيزيكي و شيميايي و بيماريها و حوادث و ..... شناسايي شود. علم بهداشت حرفه اي نيز جز ء اين نيست كه در درجه اول با اولويت قرار دادن ايمني در محيط هاي كاري و با پيشگيري و به حداقل رساندن جراحات و عوارض شغلي، اين گونه دردها و رنج ها را كاهش داده و در جهت هر چه بهتر كردن وضعيت كارگران زحمتكش تلاش كند.

۶Anticipation

٧ Recognition

٨ Evaluation

٩ Control

١٠ Physical agants

١١ Chemical agants

١٢ Biological agants

١٣ Ergonomic harmful agents

بخش قابل توجهي از نيروي كار در بخش بهداشت و درمان مشغول ارائه خدمات مي باشند كه مسائل بهداشت حرفه اي اين بخش ناديده گرفته شده است. مخاطرات ناشي از كار در اين بخش بسيار متنوع هستند، كه در اين مجموعه سعي شده است تا اطلاعاتي هرچند كوتاه در اين زمينه در اختيار پرسنل زحمت كش محيط هاي درماني قرار گيرد.

مراكز بهداشتي درماني كه داراي حداقل 25 شاغل باشند، رئيس يا مدير مركز بهداشتي درماني مكلف است كميته اي به نام كميته حفاظت فني و بهداشت كار با اعضاء ذيل تشكيل دهد:

 

1- رئيس مركز بهداشتي درماني يا مدير مركز به عنوان نماينده تام اختيار رئيس

2-  نماينده كاركنان مركز بهداشتي درماني

3- مترون و در صورت نبودن او يكي از سوپروايزر مركز بهداشتي درماني

4- مسئول حفاظت فني

5- مسئول بهداشت حرفه اي

6- مسئول تأسيسات مركز بهداشتي درماني

7- كارشناس مهندسي تجهيزات پزشكي مركز بهداشتي درماني

يكي از اقداماتي كه براي رسيدن به هدف بهداشت حرفه اي بايد انجام گيرد، مراقبت هاي بهداشتي- درماني شاغلين است كه از طريق معاينات قبل از استخدام، معاينات دوره اي، معاينات موردي انجام مي پذيرد.

هدف هاي اصلي معاينه دوره اي عبارتند از:

-  تشخيص زودرس بيماري هاي ناشي و مرتبط با كار و بيماري هاي غير شغلي

 - پيگيري موارد مشكوك تا روشن شدن وضع آن ها

 - درمان به موقع و جلوگيري از پيشرفت بيماري

 - كنترل عوامل زيان آور محيط كار و محدود كردن كار در فرد بيمار

- جلوگيري از انتقال و انتشار بيماري هاي مسري

-  مطالعه اثرات زيان آور عوامل موجود در محيط كار

 - تعيين اثر محيط بر سلامتي و بيماري كارگران

 - ارزيابي روش هاي پيشگيري و ايمني

بيماري ناشي از كار: بيماري هايي است كه به علت مواجهه با عوامل فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي يا ارگونومي محيط كار بوجود مي آيد.

بيماري هاي مرتبط با كار: بيماري هايي هستند با چند منشاء يا عامل مختلف كه معمولاً در افراد جامعه وجود دارند و شغل يكي از عوامل بوجود آورنده ي آنهاست و احتمالاً حالت زمينه اي موجود را تشديد مي كند.

 

سلامت محيط و كار در بيمارستان

بيمارستانها در اكثر كشورها قسمت عمده اي از مراكز بهداشتي درماني را تشكيل مي دهند و بخش اعظم هزينه هاي بهداشت و درمان(حدود 70 درصد) را به خود اختصاص داده اند. بيمارستان بايد الگوي

اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
emeni-va-behdasht-kar_1669534_7287.zip595.8k

پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(1304-1380)

پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(1304-1380) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(1304-1380)  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 30       محتویات فصل بندی پژوهش • فصل اول:تعاریف و کلیات(پیشینه،سوالات و اهداف-تعریف تاریخ محلی،جغرافیای تاریخی و تاریخ شهری و مقایسه آن ها با تاریخ محلی) • فصل دوم:شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران،آمریکا و اروپا • فصل سوم:تبیین مو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات